Vi søker gravemaskinførere

Veteraner til vegåpning
Åpning av ny Fv 715 ved Rødsjø
30. juni 2017
Illustrasjonsbilde av maskiner.

Illustrasjonsbilde av maskiner, her fra bygging av Snilldal transformatorstasjon. Foto: Geir Tronga

Vi og SN Entreprenør as utfører for tiden store anleggsoppdrag på Nordmøre, med varighet til 2019 og jakter nye prosjekter i samme region. Vi trenger derfor flere dyktige og motiverte medarbeidere på laget.
Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø med flat lederstruktur og uformell atmosfære.

Les vår stillingsannonse.