Aktuelt

24. august 2017
Illustrasjonsbilde av maskiner.

Vi søker gravemaskinførere

Vi og SN Entreprenør as utfører for tiden store anleggsoppdrag på Nordmøre, med varighet til 2019 og jakter nye prosjekter i samme region. Vi trenger derfor […]
30. juni 2017
Veteraner til vegåpning

Åpning av ny Fv 715 ved Rødsjø

Vi har bygd ca 3 kilometer ny veg mellom Osavatnet og Rødsjø i prosjektet Fosenvegene. 30. juni ble strekningen offisielt åpnet. Vi deltok i arrangementet med […]
1. juni 2017
100 deltakere var samlet

HMS-samling Roan vindpark

Vi og byggherre Fosen Vind DA ba inn alle som jobber med å bygge Roan vindpark, til samling om helse, miljø og sikkerhet. De 100 deltakerne fikk servert […]
29. mai 2017
Stigninga opp mot Snilldalstunnelen og Fossantunnelen.

Åpning av ny Fv 714 i Snilldalen

Den nye vegen gjennom Snilldalen, med Fossantunnelen og Snilldalstunnelen er åpnet. Den erstatter en veldig svingete og dårlig strekning. Sammen med Kruse Smith Entreprenør, har vi […]
29. mai 2017
I dette området bygges det ny veg

Ny kontrakt på Rv 70

Vi har signert enda en kontrakt med vegvesenet for bygging av Rv 70, denne gang gjelder det parsellen mellom Meisingset og Håkkåssaga. Kontraktssummen er på ca […]
23. mai 2017
Barn lærer om blindsoner

Trafikksikkerhetskampanjen «Venner på veien»

En helt spesiell undervisningstime i trafikksikkerhet ble gjennomført for barnehagebarn samt 1. og 2. klasse i Åfjord. Barna fikk sitte i lastebiler og gravemaskin, og fokus var […]
25. april 2017
Oppstart med rensk av berg på land og installering av turbiditetsmålere

Vi er i gang med bygging av ny Monstad kai

For Stjern Entreprenør AS utfører vi grunnarbeidene for ny kai på Monstad i Åfjord. Byggherre er Fosen Vind DA. Vi skal mudre, sprenge og fylle for […]
22. desember 2016

To mil ferdigbygd vei i vindparkene

Siden anleggsarbeidet tok til i april i år er rundt 20 kilometer vei ferdigstilt i to av vindparkene på Fosen. Eierne av Fosen Vind fattet investeringsbeslutning […]
16. november 2016
Bell 7307

Johs J. Syltern kjøper 10 nye dumpere

Vi investerer i 10 nye Bell B40E Comfort Ride. Vi har kjørt Bell siden 2005. Les mer på at.no.
12. september 2016
Roan Vindpark

Infrastruktur i Roan Vindpark

Fosen Vind DA har gitt oss i oppgave å bygge infrastruktur i Roan vindpark. Kontrakten på infrastruktur i Roan vindpark er tildelt Johs. J. Syltern etter […]
16. juni 2016
Storheia kart

Adkomstveg for Fosen Vind

Vi har fått en ny kontrakt for Fosen Vind. Adkomstveg til Storheia vindpark er påbegynt.
21. mai 2016
Masseflytting av myr

Trafo-tomter for Statnett

Vi har skrevet kontrakt med Statnett for fire trafotomter. Bygging av adkomstveg og tomt for Hofstad stasjon i Roan er i gang.